WIndows 10 internet

ROUP

New Member
Beste

in huis hebben we naast pc's heel wat randapparaten op internet (camera's, video deurbel, weerstation, stopcontacten via internet, ...)
we haalden een downloadsnelheid van 200 Mbps en upload van 17 Mbps
Dat is te traag zeker voor de upload
daarom:
we kregen (= betalen + € 15/maand) v onze provider een giga boots aanpassing
men beloofde : normaal zo'n 800 Mbs / 38 MBps upload

wat meten we download 224 Mbps rn 38 Mbps (via wifi met alleen de pc aangesloten op 1 m vd modem)
connecteren we de pc met een netwerkkabel, dan halen we 739 / 38 Mbps

begrijpelijk dat bij Wifi connectie de snelheid wat later is, maar zoveel...?


de telenetprovider vertelt dat de toevoerkabel van straat tot binnenshuis niet meer 100 % is
maar we halen die snelheid wel bij netwerkkabel direct op de modem
dat gaat toch ook over dezelfde toevoerkabel?wat kunnen de oorzaken zijn?

biedt een router achter de modem een oplossing?


alvast dank voor uw ideeën en opmerkingenmet vriendelijke groet
roup

English translation

In addition to PCs, we have a lot of peripherals on the internet at home (cameras, video doorbell, weather station, sockets via the internet, ...)
we achieved a download speed of 200 Mbps and upload speed of 17 Mbps
That's too slow for the upload
therefore:
we received (= pay + € 15/month) from our provider a huge boots adjustment
they promised : normally about 800 Mbs / 38 MBps upload

what do we measure download 224 Mbps rn 38 Mbps (via WiFi with only the PC connected to 1 m vd modem)
if we connect the PC with a network cable, we get 739 / 38 Mbps

understandable that with WiFi connection the speed is a bit later, but so much...?


the telenet provider says that the supply cable from the street to the house is no longer 100%
but we do achieve that speed with network cable directly on the modem
Isn't that the same supply cable?what could be the causes?

does a router behind the modem offer a solution?


Thanks in advance for your ideas and comments
 
Last edited by a moderator:

beers

Moderator
Staff member
Ik ken geen ander Nederlands dan 'je oma', hopelijk is deze vertaler niet waardeloos.

Het hangt ervan af welke wifi-radio op uw gateway staat, ook extra clients zullen uw wifi-snelheid verlagen. De cijfers die je hebt gepost zijn niet al te slecht, maar je krijgt misschien betere prestaties met 802.11ax wifi6 of iets dergelijks. Ook de prestaties worden bepaald door de draadloze kaart in de computer.
 

Darren

Moderator
Staff member
If you're getting you're getting advertised speeds out of the router with a cable, then you're getting full speeds from your ISP.

Sounds like you just have WiFi congestion and speeds depend heavily on signal strength, overall network usage, and physical distance from the router. As @beers mentioned, stronger WiFi equipment will probably help.
 

ROUP

New Member
Opgelost !
Eigenlijk nog niet. De oorzaak zou de verouderde toevoerkabel zijn van de straatzijde tot aan onze installatie volgens telenet.
Ik twijfel daar wel aan, want via een directe netwerkkabel v modem naar pc connectie halen we wel heel hoge snelheden.
Die snelle toevoer komt dan door diezelfde (verouderde) kabel?? Of zien we iets over het hoofd?

Dankroup
 

ROUP

New Member
Dissolved !
Actually not yet. The cause would be the outdated supply cable from the street side to our installation according to Telenet.
I doubt that, because we achieve very high speeds via a direct network cable from modem to PC connection.
That fast supply then comes through the same (obsolete) cable?? Or are we overlooking something?

Thanksgiving
 

Darren

Moderator
Staff member
If you're getting good wired speeds, then the ISP is just guessing and likely wrong. I've never found ISPs to have good troubleshooting skills and tend to just blame random components.
 
Top